(Growt Hormone)Büyüme hormonu nedir?
BOY UZAMA GERİLİĞİ - BOY KISALIĞI (Growt Hormone) SAYFA     1     2   3
ÖDEME AMİNOASİT PROTEİNLER KİLO ALMA YAĞ YAKICILAR ENERJİ POŞET L-ARGİNİN EMU OIL
Boy Uzatma

Bu bölümde boy uzatma ile ilgili egzersizler , boy uzatma ile ilgili beslenme programları , Boy Uzatma konusundaki yenilikler teknikler ,dünyada boy uzatma konusunda yapılanlar.Gelişmiş ülkelerdeki boy farkı,Boy Uzatma ilaçları,Büyüme Hormonu salgısını arttıran ürünler ve amino asitler.Büyüme hormonu salgılayan bez7...


Büyüme Hormonu (Growt Hormone) Tedavisi (Growt Hormon )

Büyüme Hormonu Tedavisi (Growt Hormon )


(Growt Hormone) Temel klinik özellikler

 • Kilo ve vücut yağ kitlesinde artma
 • Yağsız vücut kitlesinde azalma
 • Egzersiz kapasitesinde azalma
 • Kas kitlesi ve gücünde azalma
 • Kardiyak performansta azalma
 • Kemik yoğunluğunda azalma ve kırık oranında artma
 • Uyku bozuklukları
 • İyilik halinin azalması

  GH eksikliği araştırılması gereken erişkin kişiler;

 • Erişkin döneminde başlamış hipotalamo-hipofizer hastalık belirtisi olanlar,
 • Çocukluk veya erişkin döneminde kraniyal radyasyon uygulaması hikayesi olanlar,
 • Çocukluk döneminde başlayan GH eksikliği olanlar.

  Bu son faktör özellikle çok önemlidir çünkü GH eksikliği olan bazı çocuklarda erişkin döneminde GH yeterli bulunmuştur.

  Organik hipotalamo-hipofizer hastalıkta GH eksikliği olasılığı diğer hipofizer hormon eksikliklerinin olasılıkları ile artmaktadır.

  İdiopatik, izole çocukluk dönemi GH eksikliği olan bütün hastalara erişkin döneminde uzun süreli GH replasman tedavisi uygulanması düşünüldüğünde yeniden değerlendirme yapmak gereklidir.

  GH (Growt Hormone) eksikliğinin laboratuvar bulguları

  GH birbirini tamamlayan iki yöntemle teşhis edilir:

 • Dinamik testler Biyokimyasal markerler

  Dinamik testler (Growt Hormone)

  Birçok vakada erişkin hastalardaki GH eksikliğinin tanısı için provakatif testler gerekir. Rastgele ölçülen GH seviyelerinin, çok yüksek olmadıkça, anlamı yoktur.

  Birçok merkezde insülin tolerans testi (ITT) en çok tercih edilen testtir. Testten anlamlı sonuç elde edilebilmesi için plazma glukoz seviyesinde %50'lik bir düşüş veya plazma glukoz seviyesinin 40mg/dl'den düşük olması gerekmektedir. Bu testin uygulanmasında ciddi hipoglisemi riski olduğundan, testin hastane koşullarında ve yeterli deneyimi olan personel tarafından yapılması gerekmektedir. Bu test iskemik kalp hastalığı, serebrovasküler hastalık veya havale hikayesi olan, EKG bulguları anormal olan hastalarda kontrendikedir. Genel olarak ITT'in 65 yaşından büyük hastalara uygulanması önerilmemektedir.

  Erişkinlerde insülin tarafından indüklenmiş hipoglisemiye alınan GH yanıtı hastanın yaşı, kilosu ve seks hormonları ile ilişkilidir. Ancak erişkinlerin çoğunda bu test uygulandığında elde edilen GH seviyesi 5 ng/ml'den yüksektir. Bu seviyenin altındaki değerler GH eksikliği olarak değerlendirilir. Bu değerin düşüklüğü GH eksikliğinin derecesi ile ilişkilidir. Yani, elde edilen değer ne kadar düşük ise, GH eksikliği de o kadar fazladır.

  ITT'nin kontrendike olduğu veya güvenilir olmadığı hastalarda alternatif tanı yöntemleri kullanılmalıdır. GHRH veya arginin kullanılarak da GH eksikliği tespit edilebilir. (GhRH ve arginin'in birlikte kullanıldığı testlerde elde edilen GH seviyeleri 5-10ng/ml olarak elde edilir.) Erişkinlerde hastanın hikayesi ve bir provakatif test tanı koymak için yeterlidir.

  Biyokimyasal markerler (Growt Hormone)

  Serum IGF-I konsantrasyonları GH yeterliliği için yararlı indikatörlerdir. Bu konsantrasyonlar yaşa bağlı olarak değişmektedir. Bununla birlikte erişkinlerde IGF-I serum değerlerinin bulunması GH eksikliğini ekarte edilmesine yetmez. Bunun aksine multiple hipofiz hormonu eksikliğinin görüldüğü durumlarda, özellikle çocukluk döneminde başlayan GH eksikliğinde, serum IGF-I değerlerinin düşük bulunması GH eksikliği olasılığını artırmaktadır. IGF-I değerlerinin kötü beslenme, karaciğer hastalıkları, iyi kontrol sağlanamayan DM ve uygun şekilde tedavi edilmeyen hipotiroidizmde de düşük bulunabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle IGF-I'in düşük bulunulduğu durumlarda provakatif testlerden birisi de yapılarak GH eksikliği saptanmalıdır. IGFBP-3 serum değerlerinin ölçülmesinin IGF-I ölçülmesine bir üstünlük sağlamayacağı düşünülmektedir.

  Erişkinlerde GH tedavisi (Growt Hormone)

  GH eksikliği olduğu düşünülen bütün erişkinler GH replasman tedavisi için adaydır. Buradaki temel hedef GH eksikliğine bağlı bozuklukların düzeltilmesi ve erişkinlerdeki uzun süreli eksikliğe bağlı olarak ortaya çıkabilecek bozuklukların önlenmesidir. Erişkin çağda ortaya çıkan GH eksikliğinin tedavisine çok düşük dozlarda başlanır (0.1-0.4 mg/gün) Bu doz aylık kontrollerle elde edilen klinik ve biyokimyasal yanıta göre dereceli olarak arttırılabilir. 35 yaşın üzerindeki hastalarda, idame tedavisinde1 mg/gün'lük dozun üzerine nadiren çıkılır. Bu doz çocuklarda ve adolesanlarda kilogram bazında belirlenen GH dozundan oldukça düşüktür. Yaşlı hastalar ise aynı vücut ağırlığına sahip orta yaşlı erişkinlerden daha az GH' a ihtiyaç duymaktadır.


  GH tedavisi bir endokrinojist tarafından yapılmalıdır. Kısa süreli GH tedavisinin çocuklarda ve erişkinlerde güvenilir olduğu belirlenmiştir. Uzun süreli tedavilerde yan etkilerin ve tedavi sonuçlarının takip edilmesi gerekmektedir.

  Optimum replasman dozu erişkinlerde tam olarak belirlenememekle birlikte çalışmalar sonucu 0.1-1.0 mg/gün dozu önerilmektedir. Yeterli GH dozu hastalara ve içinde bulundukları duruma göre değişmektedir. Tercihen, geceleri yapılan tek doz cilt altı GH enjeksiyonu en uygun uygulama şeklidir. Lipoatrofiyi önlemek amacıyla enjeksiyonun değişik bölgelere yapılması önerilmektedir.

  Replasman tedavisinin başlangıç dozu erişkinlerde 0.00625-0.025 mg/kg/gün'dür. 70 kg'lık bir hastada başlangıç dozu 0.3 mg/gün'dür. Bu doz hastanın ihtiyacına göre artırılabilir. 35 yaşın altındaki hastalarda günlük doz maksimum 1.75 mg'a kadar çıkarılabilir. Bu maksimum doz 35 yaşından büyük hastalar için 0.875 mg/gün'dür. Yaşlı ve aşırı kilolu hastalarda istenmeyen etkilerin oluşumunun önlenmesi için daha düşük dozlar gerekebilir. Tedavi sırasında yan etkiler görüldüğünde veya IGF-I seviyeleri aşırı yükseldiğinde doz mutlaka azaltılmalıdır. İdame dozu 0.35-0.56 mg/gün veya haftada yaklaşık 2-4 mg'dır. GH'un en önemli kimyasal markeri serum IGF-I seviyesidir. Bu nedenle tedavinin başlangıcında doz titrasyonunun yapıldığı dönem içinde aylık IGF-I seviyeleri değerlendirilmeli, stabil bir doz belirlendikten sonra takipler iki ayda bir yapılmalıdır.

  Bu doz hastanın yaşına ve cinsiyetine göre belirlenmiş normal IGF-I seviyeleri elde edilecek şekilde ayarlanmalıdır. Tedavinin başlangıcında, 6 ve 12 ay sonra serum serbest tiroksin ve lipid seviyeleri değerlendirilmelidir. Plazma glukoz seviyeleri tedavinin başlangıcında ve her 3 ayda bir yakından takip edilmelidir.

  (Growt Hormone) Prospektüste önerilen erişkin replasman tedavisi dozu:

  Doz mutlaka hastanın ihtiyacına göre belirlenmelidir.Tedaviye 0.45-0.90 IU/gün'lük düşük dozla başlanması önerilmektedir. Doz hastanın tedaviye verdiği yanıt ve hastanın advers etkiler ile ilgili deneyimleri göz önüne alınarak birer aylık aralıklar ile artırılmalıdır. Doz titrasyonu Serum İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü I (IGF-I) düzeyleri göz önüne alınarak yapılabilir. Doz ihtiyacı yaşa bağlı olarak azalır. İdame dozu kişisel farklılıklar göstermekle birlikte, nadiren 3 IU/gün (1.0 mg/gün' eşdeğer) değerinin üzerine çıkar.
  SAYFA     1     2   3

  * Recombinant hGH: Old and Novel Uses 1998 Experta Medica

  ¹ FDA tarafından geliştirilmiş bir programın kontrolünde onaylanmıştır.
  BÜYÜME_GELİŞİM                                         

  l-arginin
  L-ARGININ

  Büyüme Hormonu , Performans, Kas Yapılanması, Protein Sentezi
  Pozitif Nitrojen, Bağışıklık Sistemi


 • Tags Eurostar gym,eurostargym.com,euro star gym,Vücut geliştirme hareketleri,Kas geliştirme Programı,İnsan Anatomisi yapısı,Türk İlaç Rehberi , Plates Egzersizleri,Göğüs Kası geliştirme,omuz kas geliştirme,pazu kası,triceps,arkakol kasları,vücut geliştirme videoları, kas geliştirme hareketleri,bilek kası geliştirme,omuz kasları,karın kasları eritme hareketleri ,videolar, f,tness hareketleri videoları , fiitness nedir,fitness nasıl yapılır,fitness salonları,plates fitness kursları,dersler,
  rss feedYardım eurostargym.com adsense gizlilik politikasi Pingates