Fifa futbol kurallarıFutbol saha ölçüleri ,Futbol oyun kuralları .      IFAB Kararları  

Futbol saha ölçüleri ,futbol oyun kuralları  IFAB Kararları

Futbol saha ölçüleri
Karar 1: Eğer üst direk yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun üst direk tamir edilip yerine takılıncaya kadar durdurulur. Eğer tamir imkânı yoksa, oyun tatil edilecektir. Üst direk yerine ip kullanılmasına izin verilmez. Eğer üst direk tamir edilebilirse oyun, oyunun durdurulduğu anda topun bulunduğu yerden yapılacak hakem atışı ile tekrar başlatılır.
 • Karar 2: Kale direkleri ve üst direk tahta, metal veya onaylanmış diğer cins malzemeden yapılmalıdır. Şekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve oyunculara tehlike yaratmamalıdır.
 • Karar 3: Takımların oyun alanına giriş anından, devre arasında oyun alanından ayrılmalarına ve tekrar oyun alanına dönmelerinden maçın bitimine kadar, oyun alanına ve oyun alanıdaki gereçlere (kale direkleri ve kale ağları ile bunların sınırladığı alan da dahil) her türlü hakiki veya sanal ticari reklam koymak yasaktır. Özellikle kalelere, ağlara, bayrak direkleri ve bayraklarına hiçbir reklam malzemesi konamaz. Bu gereçlere hiçbir yabancı madde (kamera, mikrofon v.s.) takılamaz.
 • Karar 4: Teknik alanın içinde veya taç çizgisinden bir metrelik mesafede olan oyun sahası dışındaki bölgenin zemini üzerinde herhangi bir reklam olmayacaktır. Ayrıca gol çizgisi ile fileler arasındaki bölgeye de reklam konulmasına izin verilmeyecektir.

 • Karar 5: Karar 3'te belirtilen süreler dahilinde, oyun alanında ve oyun alanındaki gereçlerde (kale ağları ve çevirdikleri alanlar da dahil) FIFA'nın, konfederasyonların, ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin veya diğer kurumların hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlarını yapmak yasaktır.
 • Karar 6: Köşe vuruşu yapılırken gereken uzaklığı sağlayabilmek için, köşe yayından 9.15 m. (10 yarda) uzaklıkta kale çizgisine dik ve oyun alanı dışında bir çizgi çizilebilir.
 • Futbol Topu IFAB Kararları

 • Futbol topuKarar 1:Resmi maçlarda, sadece 2'nci kuralda belirtilmiş asgari teknik özelliklere uygun olan topların kullanılmasına izin verilir. FIFA'nın resmi maçlarında ve konfederasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda kullanılacak topun aşağıdaki yazılardan birini taşıması şarttır:
 • "FIFA APPROVED" (FIFA ONAYLI)
  "FIFA INSPECTED" (FIFA DENETLİ)
  "INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD" (ULUSLARARASI MAÇ TOPU STANDARDI)

  Topun üzerinde bulunan bu yazılar, topun resmi olarak test edildiğini ve 2 nci kuralda belirtilen asgari özelliklere ek olarak her bir kategori için farklı olan özel teknik şartlara uygun olduğunu göstermektedir. Her bir kategorinin özel olarak öngörülen ek teknikşartlarının IFAB tarafından onaylanması gerekir. Bu testleri yapacak kurumlar FIFA'nın onayına tabidir. Ulusal federasyonlar, resmi maçlarında yukarıdaki üç yazıdan birini taşıyan topların kullanılmasını isteyebilir. Diğer her türlü maçlarda, top 2 nci kuraldaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

  Karar 2: FIFA'nın resmi maçlarında ve konfederasyonlarla ulusal federasyonların sorumluluğu altında düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maçın, maçı düzenleyen kurumun, topu üreten firmanın arma ve markası (amblemi) dışında hiçbir ticari reklam konulamaz. Konulacak arma ve markaların boyutları ve çeşidi müsabaka yönetmeliği ile belirlenebilir.

  Futbol Uyun Kuralları

  Futbol oyun kurallarıDirekt, endirekt ya da penaltı vuruşu ile cezalandırılan faul ve fena hareketler, karşı tarafa zarar verme amacı taşıması halinde ihtar ve ihraçla da sonuçlanabilir.

  Fauller ve Fena Hareketler aşağıdaki şekillerde cezalandırılır:

  Direkt Serbest Vuruş Eğer, bir oyuncu aşağıda belirtilen 6 ihlalden birisini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yaparsa rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:

 • Rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teşebbüs ederse,
 • Rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teşebbüs ederse,
 • Rakibin üstüne sıçrarsa (kasıtlı olarak yaparsa)
 • Rakibe şarj yaparsa,
 • Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,
 • Rakibini iterse. Ayrıca, eğer bir oyuncu aşağıdaki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş verilir:
 • Topu kazanmak için ayakla müdahale ederken (tackle) topa dokunmadan önce rakibe dokunursa,
 • Rakibini tutarsa,
 • Rakibe tükürürse,
 • Topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç). Direkt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır.
 • Penaltı Vuruşu


  Futbol penaltı kuralıEğer yukarıda belirtilen 10 ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın bir penaltı vuruşu verilir. Bu penaltı vuruşları sırasında artık kalecileri yanıltmak için duraksamak vb. şeyler yasaklanmıştır.

  Endirekt Serbest Vuruş

  Kaleci, kendi ceza sahasında, aşağıdaki 5 ihlalden birini yaparsa, rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir: Topu eliyle kontrol ettikten sonra altı saniye içinde oyuna bırakmazsa Topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce, topa tekrar eliyle dokunursa, Takım arkadaşı tarafından ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa, Takım arkadaşının taç atışından doğrudan gelen topa eliyle dokunursa, Zaman geçirirse. Eğer bir oyuncu hakemin kanatına göre aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir: Tehlikeli tarzda oynarsa, Rakibinin ilerlemesine mani olursa, Kalecinin elindeki topu oyuna sokmasına engel olursa, 12.madede belirtilmeyen bir nedenden dolayı oyuncunun ihtar veya ihraç edilmesi için oyun durdurulduğunda. Endirekt serbest vuruş ihlalin olduğu yerden yapılır.

  Disiplin Cezaları

  İhtar Verilecek Haller

  Eğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart gösterilir:

 • Sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise,
 • Hakeme veya hakemin kararlarına sözle veya hareketle itiraz ederse,
 • Oyun kurallarını devamlı ihlal ederse,
 • Oyunun tekrar başlamasını geciktirirse,
 • Oyun bir köşe vuruşu veya serbest vuruş ile tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmaz ise,
 • Hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,
 • Hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.
 • İhraç Verilecek Haller

  Futbol ihraç kararıEğer, bir oyuncu aşağıdaki 7 ihlalden birini yaparsa ihraç edilip kırmızı kart gösterilir:

 • Ciddi faullü oyundan suçlu ise,
 • Şiddetli hareketten suçlu ise,
 • Rakibe veya bir başkasına tükürürse,
 • Topa bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç)
 • Kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,
 • Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa,
 • Aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.
 • IFAB Kararları    

 • Eğer kaleci, top oyunda iken, kendi ceza alanı içinde topu rakibe atarak ona vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse bir penaltı vuruşu cezası verilir.
 • Bir oyuncu oyun alanı içinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme, yardımcı hakeme veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin şekline göre cezalandırılır.
 • Kaleci topa eli veya kolu ile dokunduğundan topu kontrol altına almış sayılır. Topa sahip olmak kalecinin topu bilerek elle veya kolla kontrol etmesi durumunu da kapsar. Fakat hakem, kaleci bir kurtarış yaparken topu çeldiğinde veya topun kaleciden sektiğine kanaat getirirse bu durumda kaleci topu kontrol etmiş sayılmaz. Eğer kaleci topu 5-6 saniyeden fazla elle veya kolla tutarsa zaman geçiriyor olarak değerlendirilecektir.
 • 12. Kurala uygun olarak, bir oyuncu kafasını veya göğsünü veya dizini v.s. kullanarak kendi kalecisine pas verebilir. Fakat, hakemin kanısınca, bir oyuncu bu kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapıyorsa, o oyuncu sportmenlik dışı davranıştan suçludur. Oyuncuya ihtar verilip sarı kart gösterilir ve ihlalin yapıldığı yerden rakip takım lehine bir endirekt serbest vuruş verilir. Bir serbest vuruş yaparken, bu kuralın boşluğundan faydalanmak için bilerek hile yapan bir oyuncuya sportmenliğe aykırı davranışı için ihtar verilip sarı kart gösterilir. Serbest vuruş tekrarlanır. Bu durumlarda, kalecinin daha sonra topu elle oynayıp oynamadığı önemli değildir. İhlal 2 nci Kuralın lafzını ve ruhunu bozmaya çalışan oyuncu tarafından yapılmıştır.
 • Rakip takımın oyuncusunun sağlığını tehlikeye sokan arkadan müdahaleler ciddi faullü oyun olarak değerlendirilecektir.
 • Oyun alanı üzerinde herhangi bir yerde hakemi aldatmaya yönelik yapıldığı tespit edilen her türlü hareket sportmenlik dışı olarak değerlendirilecektir.
  Kaynak-
 • TFF sitesinde yer alan Uluslararası 2008-2009 Futbol Oyun Kuralları (1)
 • TFF sitesinde yer alan Uluslararası 2007-2008 Futbol Oyun Kuralları (2) (Hakemlere yönelik ilave bilgiler-Türkçe-Pdf-619kb)
 • FIFA 2008/2009 Oyun Kuralları
  Wikipedia
 • Tag :Futbol,football,futbol oyun kuralları,futbol saha ölçüleri,futbol topu,futbolun kuralları, İddaa Sonuçları ,CanlıMaç Sonuçları,Skorlar canlı skorlar,iddaa,iddia sonuçlar,skorlar,iddaa,iddia,futbol sahası,futboldki kurallar.FUTBOL SAHA ÖLÇÜLERİ Milli takımla ilgili Haberler >>

  Kategoriler

  Canlı Beyzbol Sonuçları


  EUROSTAR-GyM

  KAMPANYALAR
  Tags Eurostar gym,eurostargym.com,euro star gym,Vücut geliştirme hareketleri,Kas geliştirme Programı,İnsan Anatomisi yapısı,Türk İlaç Rehberi , Plates Egzersizleri,Göğüs Kası geliştirme,omuz kas geliştirme,pazu kası,triceps,arkakol kasları,vücut geliştirme videoları, kas geliştirme hareketleri,bilek kası geliştirme,omuz kasları,karın kasları eritme hareketleri ,videolar, f,tness hareketleri videoları , fiitness nedir,fitness nasıl yapılır,fitness salonları,plates fitness kursları,dersler,
  rss feedYardım eurostargym.com adsense gizlilik politikasi Pingates