Antrenman ve Çalışma Sistemleri

Vücut geliştirme sistemleri

1. Devamlı Artan Yükleme Sistemi - Progressive Overload Training Principle

2. Set Sistem çalışması (Set System Training Principle)

3.Ayırma Sistemi çalışması (Isolation Training Principle)

4. Öncelik Sistemi çalışması (Muscle Priority Training Principle)

5. Piramit Sistemi (Pyramiding Training Principle)

6. Bölgesel Çalışma Sistemi (Split System Training Principle)

7. Çift Set Sistem (Süper Set Training Principle)

8. Birleşik Çift Set Sistem (Compound Set Training Principle)

9. İzometrik Gerilim Sistemi (Iso Tension Training Principle)

10. Çalma Sistemi (Cheating Training Principle)

11. Üçlü Set Sistem (Tri Set Training Principle)

12. Dev Set Sistem (Giant Set Training Principle)

13. Önceden Yorma Sistemi (Pre- Exhoustion Training Principle)

Sayfa 1 2 3

Sistemler 1 2 3