Kategoriler

Kas Geliştirme Hareketleri


UPRIGHT ROWING
Omuz hareketleriilk   geri    ileri    sonOmuz hareketleri
DUMBBELL TRICEPS REAR RAISE İzleHareket Açıklaması

     Barbell, ayakta duruş pozisyonunda iki el ile yaklaşık 20 cm.lik bir açıklıkla ve avuç içleri vücuda dönük olacak şekilde kavranır. Sonra çene altına doğru nefes verilerek kaldırma hareketi yapılır. Bu arada bilekler hafifçe içe doğru döndürülür. Barbell iyice çeneye yaklaştıktan sonra, hafifçe ve kontrollü olarak, nefes verilerek, başlangıç durumuna indirilir. Hareket sırasında dikkat edilecek husus; vücudun öne veya arkaya şahmınım önlemek ve dirsekleri muntazam olarak dışarıya doğru hareket ettirmektir.
Egzersizler için Kaynak :Herkes İçin Spor-Weider Systems


 


Sistemler 1 2 3