Sporcular Tarafından Kullanımı Serbest Olan Farmakolojik Maddeler Hardline Sporcu ek gıdaları
1. Antasitler ve antidiyareik ilaçlar gibi diğer gastro-intestinal ilaçlar
Aljinik asit Bismut subsalisilat ve metil salisilat Difenoksilat hidroklorür Loperamid hidroklorür
Aluminyum glisinat Kalsiyum karbonat Hiosiamin sulfat Mebeverin
Aluminyum hidroksit Dimetikon (aktif hale getirilmiş) Kaolin (hidrate aluminyum silikat) Mepenzolat bromür
Aluminyum hidroksit-magnezyum karbonat-birlikte kurutulmuş jel Hidrotalsit (hidrate aluminyum magnesyum hidroksi karbonat) Magaldrat (hidrate magnesyum alüminat) Magnesyum karbonat (hafif)
Neomisin sulfat Proglumid Sukralfat  

2. Aspirin ve narkotik olmayan analjezik ve non-steroidal anti-enflamatuvar ilaçlar
Asetilkresotinik asit
Karbaspirin Indoprofen Kalsiyum
Asetilsalisilik asit Diklofenak Ketoprofen Indometasin
Alklofenak Difenamizol Mefenamik acid Ibuprofen
Aloksipirin Diflunisal Naproksen Tolmetin
Aluminyum aspirin Fenbufen Oksifenbutazon Bufeksamak
Azapropazon Fendosal Parasetamol Sulindak
Benorilat Floktafenin Piroksikam Glafenin
Benzilamin Flufenamik asit Sodyum salisilat Bukolom

3. Astım ve allerjiye karşı kullanılan ilaçlar
Aminofilin Ipratropium bromür Salbutamol* Teofilin
Kolin teofilinat Sodyum kromoglikat Terbutalin*  
*Not: Bu maddelerin kullanımı ancak inhalasyon olarak izinlidir.

4. Bulantı ve kusmaya karşı kullanılan ilaçlar
Dimenhidrinat Hiosin Meklozin Trietilperazin
Difenidol Doğal şeker Metoklopramid Trimetobenzamid
Proklorperazin Skopolamin    
YUKARI
5. Dekongestanlar ve burun için kullanılan ilaçlar
Beklometazon dipropiyonat Framisetin Nafazolin Oksimetazolin
Tetrahidrozolin Ksilometazolin  
6. Doğum kontrol ilaçları
Etinodiol diasetat ve etinilestradiol Linoestrenol ve etinilestradiol Linestrenol ve mestranol Noretisteron ve mestranol
Etinodiol diasetat ve mestranol Levonorgestrel ve etinilestradiol Noretisteron ve etiniloestradiol  

7. Fenitoin ve diğer bazı antikonvulsanlar
Beklamid Etosuksimid Parametadion Primidon
Karbamazepin Etotoin Fenobarbiton Sultiam
Klonazepam Metsuksimid Fenitoin Triksidon
alproik asit      
8. Griseofulvin ve diğer antifungal ilaçlar
Amfoterisin Flusitozin Mikonazol Nistatin
Klormidazol Griseofulvin Natamisin Tinidazol
Tolnaftat      

9. Göz ve kulak ilaçları
Asetik asit Borat çözeltisi (nötr) Klorbutol Nafazolin
Antazolin Benzokain Deksametazon Neomisin
Antipirin
Tetrahidrozolin
Idoksuridin Oksikuinolin
Basitrasin Çinko sulfat Ksilometazolin Tripsin
Fenazon Pilokarpin Polimiksin B sulfat Sodyum kromoglikat
Sulfasetamid sodyum Trietanolamin polipeptid oleat buğusu    
YUKARI
10. Hemoroid ilaçları
Aluminyum asetat Butil aminobenzoat Hidrokortizon Pramoksin
Benzokain Sinkokain Lignokain Resorsin
Benzil benzoat Eskulosid Neomisin Resorsinol
Bismut (oksit, subgalat) Framisetin Peru balsamı Çinko oksit
Borik asit Heksaklorofan Polimiksin B sülfat  

11. Hipnotik, sedatif ve trankilizan ilaçlar
Asetilkarbromal Klorazepat dipotasyum Heksobarbiton Oksazepam
Amilobarbiton Diazepam Heksobarbiton ve siklobarbiton Pentobarbiton
Bromazepam Dikloralpenazon Lorazepam Fenobarbiton
Butobarbiton Etinamat Meprobamat Kuinalbarbiton
Karbromal Flurazepam Metakalon Temazepam
Kloralhidrat Glutetimid Metilfenobarbiton Trifluoperazin
Klorpromazin hidroklorür Haloperidol Metiprilon Nitrazepam
Klordiazepoksit Heptabarbiton    

12. Antidiabetik ilaçlar *
Asetoheksamid Klorpropamid Gliklazid Fenformin
Buformin Glibenklamid Blibuzol Tolazamid
Karbutamid Glubornurid Metformin Tolbutamid
*NOT: İnsülin 1999'da yasaklı listeye alınmıştır.

13. Kas gevşetici ilaçlar
Klorfenezin Dantrolen Metokarbamol Pridenol
Siklobenzaprin Meprobamat Orfenadrin Stiramat

14. Merhemler/ Kremler/Losyonlar
Karizoprodol Dekstranomer Idoksuridin Framisetin
Basitrasin Dimetikon Neomisin Tretinoin
Kalamin Difenhidramin Kliokinol  

15. Nefes açıcı ve öksürük ilaçları
Şuruplar :
Bromheksin Dekstrometorfan Gusifenesin Folkodin
Kodein      
Tabletler :
Benzonatat Bromheksin Kloperastin Zipeprol
Bibenzonyum Butamirat sitrat Dimemorfan  
Supozituarlar :
Sinsol Gayakol Morklofon  
YUKARI
16. Penisilinler ve diğer antibiyotikler
Amikasin Sefaleksin Ko-trimoksazol Gentamisin
Amoksisilin Sefamandalat Doksisiklin Heksamin
Ampisilin Sefazolin Eritromisin Metasiklin
Basitrasin Sefradin Fluloksasilin Minosiklin
Sefaklor Kloksasilin Fosfomisin Penisilin
Sulfafurazol Tetrasiklin Tobramisin  

17. Prometazin ve diğer antihistaminikler
Antazolin Klorsiklizin Dimetotiyazin Mepiramin
Astemizol Klorfeniramin Difenilpiralin Prometazin
Azatadin Klemastin Homoklorsiklizin Terfenadin
Bromfeniramin Siproheptadin Hidroksizin Tripelenamin
Karbinoksamin Deksklorfeniramin Mebhidrolin Triprolidin

18. Purgatifler (laksatifler veya katartikler)
Bisakodil Dokusat Magnesyum hidroksit Fenolftalol
Dantron Tinneveli sinameki meyvası    

19. Ülsere karşı kullanılan ilaçlar
Burimamid Karbenoksolon Simetidin Metoklopramid
Metiamid Ranitidin    
  • Kas Geliştirme - Vücut Geliştirme Hareketleri

  • EUROSTAR GYM

    KAMPANYALAR
     
    eurostargym.com adsense gizlilik politikasi