AMATÖR SPOR DALLARI CEZAYÖNETMELİĞİ  Hardline Sporcu ek gıdaları
 • SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 • AMATÖR SPOR DALLARI CEZA
 • YÖNETMELİĞİ

 • Doping
 • Madde 48 -Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarında doping
 • kontrollerini kabul etmeyen veya dopingli oldukları: tespit edilen
 • sporculara, yarış hayvanlarına ve bunların sorumlularına aşağıdaki
 • cezai müeyyideler uygulanır.
 • a) Uluslararası Federasyonlarca düzenlenen spor müsabakalarında
 • doping yaptığı belirlenen sporcular ile kendilerine doping maddesi
 • verilmiş yarış hayvanlarına doping suçunun işlendiği tarihten itibaren
 • Uluslararası Federasyonca verilen ceza aynen uygulanır. Bu sporcu,
 • yarış hayvan sahibi ve sorumlularına ilgili müsabakalar için verilmiş ödül
 • varsa geri alınır.
 • b) Yurtiçi spor müsabakaları öncesi, süresi veya sonrasında doping
 • kontrolü için numune vermekten her ne suretle olursa olsun imtina eden
 • sporcu, yarış hayvanı sahibi ve sorumluları doping yapmış veya doping
 • yapmaya teşebbüs etmiş sayılırlar .Bu bent kapsamına girenlere, suçun
 • işlendiği tarihten itibaren en az bir, en fazla iki yıl spor müsabakalar
 • ve faaliyetlerden men cezası verilir.
 • c) (Değişik:RG-26/04/2006-26150) Yurt içi ve yurt dışı müsabakaları
 • nedeniyle yapılan hazırlık kampları ile yurt içi spor müsabakaları öncesi,
 • müsabaka esnasında veya sonrasında yapılan kontrollerde dopingli
 • olduğu tespit edilen sporculara, yarış hayvanlarına ve sorumlularına en
 • az iki, en fazla dört yıl müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
 • d) Daha önce doping ile cezalandırılmış sporcu, yarış hayvan sahibi ve
 • sorumlusu tekrar doping suçu (numune vermekten imtina etme dahil)
 • işlediği takdirde bunlara suçun işlendiği tarihten itibaren ömür boyu
 • müsabaka ve faaliyetlerden men cezası verilir.
 • e) Doktorunca daha önce bildirimde bulunulmayan ancak tedavisi için
 • kullanılması zorunlu olan ilaçlar nedeniyle dopingli olduğu tespit edilen
 • sporcu, yarış hayvan sahibi ve sorumlularına suçun işlendiği tarihten
 • itibaren en az bir ay, en fazla bir yıl müsabaka ve faaliyetlerden men
 • cezası verilir.
 • f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce görevlendirilen elemanlar
 • tarafından yapılacak kontrollerde üzerlerinde, kamp veya müsabaka
 • yerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping maddesi bulunanlara
 • ve görevlilerin aramalarına mani olan ve arattırmaktan imtina edenlere
 • en az bir ay ile altı ay arasında müsabaka ve faaliyetlerden men cezası
 • verilir.
 • g) Dopingli oldukları tespit edilen ve haklarında cezai müeyyide
 • uygulanan sporcu, yarış hayvanı sahibi ve sorumluları antrenörlük
 • kurslarına kabul edilmez. Dopingli sporcunun antrenörü, yarış hayvanı
 • sahibi ve sorumlularının evvelce almış oldukları antrenörlük belgesi,
 • serbest giriş kart vb. belgeler iptal edilir.
 • (Ek fıkra: RG-15/04/2004-25434) Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
 • ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından her yıl ortak
 • yayınlanan, sporcu ve yarış hayvanları tarafından kullanımı yasak olan
 • madde ve yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış olan madde ve
 • yöntemleri kullandığı gerekçesi ile ceza almış bulunan sporcu, antrenör
 • ve diğer spor elemanları ile yarış hayvanı sahibi ve sorumlularının
 • cezası, bu madde ve yöntemlerin listeden çıkartılması halinde
 • kendiliğinden düşer. Listenin Genel Müdürlüğe tebliğini takibeden en
 • geç 15 gün içinde cezanın kaldırıldığı ilgililere duyurulur.
 • (Değişik üçüncü fıkra: RG-15/07/2006-26229) Bu maddede belirtilen
 • doping suçlarından dolayı ceza alan sporcu, antrenör, masör, idareci
 • veya yarış atı sahibine verilen cezadan başka ayrıca;
 • (a) bendine göre cezalandırılanlara 14.300.00.- TL’ na,
 • (b) bendine göre cezalandırılanlara 7.500.00.- TL’ na,
 • (c) bendine göre cezalandırılanlara 10.000.00.- TL’ na,
 • (d) bendine göre cezalandırılanlara 14.300.00.- TL’ na,
 • (e) bendine göre cezalandırılanlara 3.000.00.- TL’ na,
 • (f) bendine göre cezalandırılanlara 3.000.00.- TL’ na,
 • (g) bendine göre cezalandırılanlara 6.000.00.- TL’ na,
 • kadar idari para cezası verilir.

 • Kas Geliştirme - Vücut Geliştirme Hareketleri

 • EUROSTAR GYM

  KAMPANYALAR
   
  eurostargym.com adsense gizlilik politikasi