Proteinlerin görevleri nelerdir?


Benzer Yazılar

 • Domatesin Besin Değeri
 • Muzun Faydası Nedir?
 • Süt Grunu Besin DeğeriiSüt Grunu Besin Değerii
 • Mısr Besin Değeri
 • Kilo alma Diyeti
 • Proteinlerin görevleri nelerdir?
 • Zeytinin besin değeri
 • Gıdaların Glisemiks İndeksi
 • Yemekten sonra bunları yapmayın
 •  

 • PROTEİNLER
  Proteinlerin görevleri nelerdir?
  moleküllerdir. Karbonhidrat ve lipidler gibi karbon, hidrojen ve oksijenden oluşmaktadır.
  Farklılığı azot kapsamalarıdır.
  Vücudumuzu oluşturan hücrelerimizin temel yapı malzemesi proteinlerdir. Hücrelerin
  çoğalması, işlev yapması, kısaca tüm fonksiyonları için enzimler gereklidir. Enzimler de

  Proteinlerden yapılırlar.
  Aminoasitler depo edilmezler. Ancak protein olarak oluştuktan sonra, yapı malzemesi
  olarak kalırlar. Eğer aminoasitlere ihtiyaç duyulur ve alınmazsa vücut kendi hücrelerini
  kullanır.
  Proteinlerin yapıları hakkında bazı önemli noktalar aşağıda sunulmaktadır;
  Dipeptid: iki aminoasit birleşirse dipeptit olarak tanımlanır. Bu bağlanma, peptid bağları ile
  olmaktadır.
  Polipeptid: İkiden daha çok aminoasit birleşerek oluşan yapıya polipeptit denilir.
  Kükürtlü aminoasitler: Yumak şeklinde olan aminoasitler kükürtlü aminoasitlerdir.
  Isıtıldıkları zaman (S-S) kükürt bağları kopar. Sarmal şekil düz hale gelir. Bu yapıya
  denatüre protein denir.
  Proteinler enzimlerle hidrolize olup aminoasitleri küçük moleküller halinde açığa çıkarırlar.
  Proteinler hangi organik maddelerden yapılırlar?
  Aminoasitlerin diğer besin öğelerine göre yapısal farklılıkları
  nelerdir?
  KALORİ CETVELİ    VÜCUT KİTLE İNDEKSİ     MEYVE            

  Proteinlerin vücudumuzda başlıca görevleri nelerdir?
  4.1.2. Elzem Aminoasitler (Esansiyel Aminoasitler)
  Hayvan hücreleri amin gruplarını sentezleyemezler. Hayvanlar bitkileri yiyerek amin
  gruplarını alırlar. İnsan vücudu aminoasit yapamaz. Birini diğerine çevirme yeteneği de
  azdır. Bazı aminoasitler karaciğerde birbirine çevrilebilirler. Dışarıdan almak zorunda
  olduğumuz (bir birine çevrilmeyen) aminoasitlere "elzem aminoasitler" denir.
  Elzem aminoasitler şunlardır:
  Leucine (Lösin)
  Lysine (Lizin)
  Isoleucine (İzolösin)
  Valine (Valin)
  - 26 -
  ?
  Methionine (Metionin): Yetişkinler için elzemdir.
  Phenylalanine (Fenilalanin)
  Threonine (Treonin)
  Tryptophane (Triptofan)
  Histidin ve Ornitin: Çocuklar için elzemdir.
  Proteinlerin besin olarak alınma nedenleri nelerdir?
  Elzem aminoasit nedir? Örnek veriniz.
  4.2. Protein Kaynakları
  Temelde aminoasitleri besin olarak dışarıdan almamız gerektiğinden protein kaynaklı
  gıdalar yaşantımızda çok önemli bir yer tutmaktadırlar.
  Proteinler, hayvansal ve bitkisel kaynaklı yiyeceklerde bulunur. Proteinlerin kapsadıkları
  aminoasitlerin tipleri ve miktarları farklılıklar göstermektedir. İnsan vücudunun çeşitli
  dokularını oluşturan aminoasitlerin tipleri ve miktarları çeşitlidir. Her doku, enzim ve diğer
  proteinsel yapıların yapımı için değişik oranlarda aminoasitlere gereksinimlerimiz
  bulunmaktadır. Bizim yapılarımıza en uygun olan proteinlerin alınmasının organizmada
  yapım etkinliğini arttırması doğaldır. Alınması gerektiği halde gıdada bulunmayan tek bir
  aminoasitin alınmaması durumunda tüm aminoasitler yıkıma gidebilir.
  Genellikle hayvansal kaynaklı proteinlerin aminoasitleri insan vücudu için uygundur. Bu
  nedenle bunlar sindirimde fazla kayba uğramazlar ve vücutta büyük oranda kullanılırlar.
  Bitkisel kaynaklı proteinler sindirimde kayba uğrarlar. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi,
  bitkilerin kapsadıkları aminoasitlerin oranı, insan protein yapısındaki miktarlardan farklıdır.
  Besinlerin etkinlik oranları, biyolojik yararlılık olarak belirtilmektedir. Bazı besinlerin
  etkinlikleri şunlardır; yumurta, süt et, vb. hayvan kaynaklı proteinler %98 oranında
  sindirilirler. Tahıllar %78-85, kurubaklagiller %78 civarında sindirilirler.
  Vücutta kullanılma durumlarına göre proteinleri şöyle sınıflandırabiliriz.
  - Örnek protein; yumurta
  - 27 -
  ?
  - İyi kalite protein; et, süt ve süt ürünleri, balık
  - Düşük kalite protein; bitkisel kaynaklı proteinler
  Besinlerimizle alınan aminoasitlerin çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için yiyecekleri
  karıştırıp pişirmeliyiz. Bulundurdukları aminoasitler yönünden farklı olan yiyecekleri
  karıştırıp pişirmek o yemeğin besin değerini arttırır.
  Terbiyeli çorba; kıymalı, salçalı makarna; yoğurtlu, salçalı mantı; salatalı yemek gibi
  uygulamalar bu zenginleştirmenin birer örnekleridir. Tahıllarla kurubaklagilleri karıştırıp
  pişirmek besin değerini oldukça arttırır. Yahni, aşure, nohutlu pilav gibi yemekler sayılabilir.
  Salatanın, özellikle limonlu yeşil salatanın proteini yok denecek kadar azdır. Besin değerine
  vitamin yönünden katkısı olmaktadır.
  Hayvan veya bitkisel proteinler arasındaki yararlanma farklılıklarını
  belirtiniz.
  İyi ve düşük kaliteli proteinlere örnekler veriniz.
  Aldığımız gıdalar içindeki aminoasitlerin zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
  için ne gibi yöntemler kullanırız?
  4.3. Proteinlerin Vücutta Kullanılması
  * Sindirimi:
  İlk olarak, proteinlerin peptid bağları, midede pepsin ve hidroklorik asit etkisiyle parçalanır.
  Pepton denilen küçük moleküller oluşur. Sütte bu işlemi renin enzimi yapar.
  Peptonların ince bağırsakta, pankreastan salgılanan tripsin ve kemotripsin, enzimleri ile
  peptid bağları tamamen çözülür ve aminoasitlere ayrılırlar. Aminoasitlerin emilme işlemi,
  ince bağırsaklardan basit geçiş yoluyla olur.
  * Metabolizması:
  - Kana geçince aminoasitler hücrelerde proteinleri yaparlar.
  - Vücut için gerekli hormonlar, enzimler ve antikorları oluştururlar.
  - Aminoasitlerin amin grubu ayrışınca oluşan moleküller vücudda protein yapımı dışında
  kullanılırlar. Bunlar; enerji, karbonhidrat ve yağa dönüşürler.
  Dokudaki proteinlerle kandaki proteinler arasında denge vardır. Kandaki proteinlerin
  - 28 -
  ?
  düzeyleri yeterli protein alınıp alınmadığını gösterir.
  Proteinlerden amin grubunun ayrılmasıyla üre oluşur ve idrarla dışarı atılır. Protein yıkımı
  ile açığa çıkan kreatinin ve azotlu öğeler de idrarla dışarı atılırlar.
  Böbrek rahatsızlığı olduğunda kreatinin ve kan üre azotu kanda birikirler. Değişik hastalık
  tabloları ortaya çıkarırlar.
  Proteinlerin sindirimi hakkında bilgi veriniz.
  Aminoasitlerin metabolizmasını anlatınız.
  Aminoasitlerden amin grubu ayrıldıktan sonra hangi işlevleri
  yaparlar.
  Üre ve kreatinin oluşumunu belirtiniz.
  Kreatinin ve ürenin atılım yolunu açıklayınız.
  4.4. Protein Gereksinimi
  Yiyeceklerle alınan protein ile atılan arasında bir denge vardır.
  Günlük protein gereksinimleri hesaplanırken büyüme, cinsiyet ve aktivite gözönüne
  alınmalıdır. Örneğin 1 yaş için Kg başına 2.1 gram, 10 yaş için Kg başına 1.35 g, yetişkinler
  için Kg başına 1 g yeterlidir. Erken doğmuş prematürelerde ise kilogram başına 4 gram
  protein gerekebilir.
  Bazı durumlarda ise protein gereksinimi artar. Bunları üç şekilde sıralayabiliriz;
  - Gebelik ve emziklilikte 6-15 g eklenir,
  - Hastalıklarda özellikle yanıklarda,
  - Enerji dengesinin iyi olmadığı durumlarda,
  - Yemeklerin pişirilmesi ve yenmesi sırasındaki kayıplar düşünülüp protein gereksinimi ona
  göre ayarlanmalıdır.
  Günlük protein gereksinimlerini etkileyen etmenleri belirtiniz.
  Yaşlara güre farklılık gösteren protein gereksinimlerini açıklayınız.
  - 29 -
  ?
  ?
  4.5. Protein Yetersizliği
  Protein eksikliğinde vücut kendi dokularını kullanır. Sonuçta büyüme durur, ağırlık azalır.
  Ayrıca, vücudumuzda doku, hücre, enzim gibi protein kapsayan tüm elemanların etkinliği
  azalır veya kaybolur. Hastalıklara yakalanma riski artar.
  Protein kaynağı olan gıdaların pahalı olması ve zor bulunması nedeniyle, en az bir miktar ile
  yüksek etkinlik sağlanılması istenilmekteyse, iyi kalite protein alınmalıdır.
  Özellikle büyüme ve gelişme döneminde, protein gereksiniminin yüksek olduğu çocukluk
  çağında, yetersiz ve/veya düşük kalite protein alınması önemli sorunlara neden olmaktadır.
  Proteinin kısıtlı alınmasına karşın, kalorisi yüksek olan şeker, nişasta ile beslenenlerde kuvaşiorkor
  hastalığı belirir.
  Kalorinin proteine göre daha kısıtlı alınması durumunda ise marasmus hastalığı oluşur.
  Ülkemizde sıklıkla, protein eksikliği enerji eksikliği ile birlikte görülür.
  0-6 yaş arası eksik protein alımı henüz beyin gelişiminin tamamlanmadığı devre
  olduğundan zeka geriliğine yol açabilir. Protein kan hücreleri ve hemoglobin için de
  gereklidir

 • Proteinlerin görevleri nelerdir?
  Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki
  Diyet Makaleleri
  Kas Geliştirme Hareketleri
 • Vücut geliştirme ve kas gruplarıArka Kol Kası Geliştirme Hareket leri Bacak Kası Hareketleri İsimleri Biceps-Pazu Kası Hareket İsimlerGöğüs Kası Hareket İsimleriOmuz Kasları Hareketleri İsimleri Önkol Kası Hareketleri İsimleri Sırt Kasları Hareket İsimleri HALTER-Silkme hareketlerFitness hareketleri resimli
 • eurostargym.com adsense gizlilik politikasi