Proteinlerin görevleri nelerdir?

Proteinlerin görevleri nelerdir?
 • Proteinlerin görevleri nelerdir?


 • moleküllerdir. Karbonhidrat ve lipidler gibi karbon, hidrojen ve o
 • ksijenden oluşmaktadır.
 • Farklılığı azot kapsamalarıdır.
 • Vücudumuzu oluşturan hücrelerimizin temel yapı malzemesi p
 • roteinlerdir. Hücrelerin
 • çoğalması, işlev yapması, kısaca tüm fonksiyonları için enzimler gereklidir. Enzimler de

 • Proteinlerden yapılırlar.
 • Aminoasitler depo edilmezler. Ancak protein olarak oluştuktan sonra, yapı malzemesi
 • olarak kalırlar. Eğer aminoasitlere ihtiyaç duyulur ve alınmazsa vücut kendi hücrelerini kullanır.
 • Proteinlerin yapıları hakkında bazı önemli noktalar aşağıda sunulmaktadır;
 • Dipeptid: iki aminoasit birleşirse dipeptit olarak tanımlanır. Bu bağlanma, peptid bağları ile
 • olmaktadır.
 • Polipeptid: İkiden daha çok aminoasit birleşerek oluşan yapıya polipeptit denilir.
 • Kükürtlü aminoasitler: Yumak şeklinde olan aminoasitler kükürtlü aminoasitlerdir.
 • Isıtıldıkları zaman (S-S) kükürt bağları kopar. Sarmal şekil düz hale gelir. Bu yapıya
 • denatüre protein denir.
 • Proteinler enzimlerle hidrolize olup aminoasitleri küçük moleküller halinde açığa çıkarırlar.
 • Proteinler hangi organik maddelerden yapılırlar?
 • Aminoasitlerin diğer besin öğelerine göre yapısal farklılıkları
  nelerdir?
  KALORİ CETVELİ    VÜCUT KİTLE İNDEKSİ     MEYVE            

 • Proteinlerin vücudumuzda başlıca görevleri nelerdir?
 • 4.1.2. Elzem Aminoasitler (Esansiyel Aminoasitler)
 • Hayvan hücreleri amin gruplarını sentezleyemezler. Hayvanlar bitkileri yiyerek amin
 • gruplarını alırlar. İnsan vücudu aminoasit yapamaz. Birini diğerine çevirme yeteneği de
 • azdır. Bazı aminoasitler karaciğerde birbirine çevrilebilirler. Dışarıdan almak zorunda
 • olduğumuz (bir birine çevrilmeyen) aminoasitlere "elzem aminoasitler" denir.
 • Elzem aminoasitler şunlardır:
 • Leucine (Lösin)
 • Lysine (Lizin)
 • Isoleucine (İzolösin)
 • Valine (Valin)
  - 26 -

 • Methionine (Metionin): Yetişkinler için elzemdir.
 • Phenylalanine (Fenilalanin)
 • Threonine (Treonin)
 • Tryptophane (Triptofan)
 • Histidin ve Ornitin: Çocuklar için elzemdir.
 • Proteinlerin besin olarak alınma nedenleri nelerdir?
 • Elzem aminoasit nedir? Örnek veriniz.
 • 4.2. Protein Kaynakları
 • Temelde aminoasitleri besin olarak dışarıdan almamız
 • gerektiğinden protein kaynaklı
 • gıdalar yaşantımızda çok önemli bir yer tutmaktadırlar.
 • Proteinler, hayvansal ve bitkisel kaynaklı yiyeceklerde bulunur. Proteinlerin kapsadıkları
 • aminoasitlerin tipleri ve miktarları farklılıklar göstermektedir. İnsan vücudunun çeşitli
 • dokularını oluşturan aminoasitlerin tipleri ve miktarları çeşitlidir. Her doku, enzim ve diğer
 • proteinsel yapıların yapımı için değişik oranlarda aminoasitlere gereksinimlerimiz
 • bulunmaktadır. Bizim yapılarımıza en uygun olan proteinlerin alınmasının organizmada
 • yapım etkinliğini arttırması doğaldır. Alınması gerektiği halde gıdada bulunmayan tek bir
 • aminoasitin alınmaması durumunda tüm aminoasitler yıkıma gidebilir.
 • Genellikle hayvansal kaynaklı proteinlerin aminoasitleri insan vücudu için uygundur. Bu
 • nedenle bunlar sindirimde fazla kayba uğramazlar ve vücutta büyük oranda kullanılırlar.
 • Bitkisel kaynaklı proteinler sindirimde kayba uğrarlar. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi,
 • bitkilerin kapsadıkları aminoasitlerin oranı, insan protein yapısındaki miktarlardan farklıdır.
 • Besinlerin etkinlik oranları, biyolojik yararlılık olarak belirtilmektedir. Bazı besinlerin
 • etkinlikleri şunlardır; yumurta, süt et, vb. hayvan kaynaklı proteinler %98 oranında
 • sindirilirler. Tahıllar %78-85, kurubaklagiller %78 civarında sindirilirler.
 • Vücutta kullanılma durumlarına göre proteinleri şöyle sınıflandırabiliriz.
  - Örnek protein; yumurta
  - 27 -

 • - İyi kalite protein; et, süt ve süt ürünleri, balık
 • - Düşük kalite protein; bitkisel kaynaklı proteinler
 • Besinlerimizle alınan aminoasitlerin çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi için yiyecekleri
 • karıştırıp pişirmeliyiz. Bulundurdukları aminoasitler yönünden farklı olan yiyecekleri
 • karıştırıp pişirmek o yemeğin besin değerini arttırır.
 • Terbiyeli çorba; kıymalı, salçalı makarna; yoğurtlu, salçalı mantı; salatalı yemek gibi
 • uygulamalar bu zenginleştirmenin birer örnekleridir. Tahıllarla kurubaklagilleri karıştırıp
 • pişirmek besin değerini oldukça arttırır. Yahni, aşure, nohutlu pilav gibi yemekler sayılabilir.
 • Salatanın, özellikle limonlu yeşil salatanın proteini yok denecek kadar azdır. Besin değerine
 • vitamin yönünden katkısı olmaktadır.
 • Hayvan veya bitkisel proteinler arasındaki yararlanma farklılıklarını
 • belirtiniz.
 • İyi ve düşük kaliteli proteinlere örnekler veriniz.
 • Aldığımız gıdalar içindeki aminoasitlerin zenginleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 • için ne gibi yöntemler kullanırız?
 • 4.3. Proteinlerin Vücutta Kullanılması
 • * Sindirimi:
 • İlk olarak, proteinlerin peptid bağları, midede pepsin ve hidroklorik asit etkisiyle parçalanır.
 • Pepton denilen küçük moleküller oluşur. Sütte bu işlemi renin enzimi yapar.
 • Peptonların ince bağırsakta, pankreastan salgılanan tripsin ve kemotripsin, enzimleri ile
 • peptid bağları tamamen çözülür ve aminoasitlere ayrılırlar.
 • Aminoasitlerin emilme işlemi,
 • ince bağırsaklardan basit geçiş yoluyla olur.
 • * Metabolizması:
 • - Kana geçince aminoasitler hücrelerde proteinleri yaparlar.
 • - Vücut için gerekli hormonlar, enzimler ve antikorları oluştururlar.
 • - Aminoasitlerin amin grubu ayrışınca oluşan moleküller vücudda protein yapımı dışında
 • kullanılırlar. Bunlar; enerji, karbonhidrat ve yağa dönüşürler.
  Dokudaki proteinlerle kandaki proteinler arasında denge vardır. Kandaki proteinlerin
  - 28 -
  ?
 • .
 • düzeyleri yeterli protein alınıp alınmadığını gösterir.

  Proteinlerden amin grubunun ayrılmasıyla üre oluşur ve idrarla dışarı atılır. Protein yıkımı

  ile açığa çıkan kreatinin ve azotlu öğeler de idrarla dışarı atılırlar.

  Böbrek rahatsızlığı olduğunda kreatinin ve kan üre azotu kanda birikirler. Değişik hastalık

  tabloları ortaya çıkarırlar.

  Proteinlerin sindirimi hakkında bilgi veriniz.

  Aminoasitlerin metabolizmasını anlatınız.

  Aminoasitlerden amin grubu ayrıldıktan sonra hangi işlevleri
  yaparlar.

  Üre ve kreatinin oluşumunu belirtiniz.

  Kreatinin ve ürenin atılım yolunu açıklayınız.

  4.4. Protein Gereksinimi

  Yiyeceklerle alınan protein ile atılan arasında bir denge vardır.
  Günlük protein gereksinimleri hesaplanırken büyüme, cinsiyet ve aktivite gözönüne

  alınmalıdır. Örneğin 1 yaş için Kg başına 2.1 gram, 10 yaş için Kg başına 1.35 g, yetişkinler

  için Kg başına 1 g yeterlidir. Erken doğmuş prematürelerde ise kilogram başına 4 gram

  protein gerekebilir.

  Bazı durumlarda ise protein gereksinimi artar. Bunları üç şekilde sıralayabiliriz;

 • - Gebelik ve emziklilikte 6-15 g eklenir,

  - Hastalıklarda özellikle yanıklarda,

  - Enerji dengesinin iyi olmadığı durumlarda,

  - Yemeklerin pişirilmesi ve yenmesi sırasındaki kayıplar düşünülüp protein gereksinimi ona

  göre ayarlanmalıdır.

  Günlük protein gereksinimlerini etkileyen etmenleri belirtiniz.
  Yaşlara güre farklılık gösteren protein gereksinimlerini açıklayınız.
  - 29 -


  4.5. Protein Yetersizliği

  Protein eksikliğinde vücut kendi dokularını kullanır. Sonuçta büyüme durur, ağırlık azalır.

  Ayrıca, vücudumuzda doku, hücre, enzim gibi protein kapsayan tüm elemanların etkinliği

  azalır veya kaybolur. Hastalıklara yakalanma riski artar.

  Protein kaynağı olan gıdaların pahalı olması ve zor bulunması nedeniyle, en az bir miktar ile

  yüksek etkinlik sağlanılması istenilmekteyse, iyi kalite protein alınmalıdır.

  Özellikle büyüme ve gelişme döneminde, protein gereksiniminin yüksek olduğu çocukluk

  çağında, yetersiz ve/veya düşük kalite protein alınması önemli sorunlara neden olmaktadır.

  Proteinin kısıtlı alınmasına karşın, kalorisi yüksek olan şeker,

  nişasta ile beslenenlerde kuvaşiorkor

  hastalığı belirir.

  Kalorinin proteine göre daha kısıtlı alınması durumunda ise marasmus hastalığı oluşur.

  Ülkemizde sıklıkla, protein eksikliği enerji eksikliği ile birlikte görülür.

  0-6 yaş arası eksik protein alımı henüz beyin gelişiminin

  tamamlanmadığı devre

  olduğundan zeka geriliğine yol açabilir. Protein kan hücreleri ve hemoglobin için de

  gereklidir

  Proteinlerin görevleri nelerdir?
  Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    Sonraki

  Kategoriler

 • Protein İçeren Beinler
 • Hızlı kilo alma diyet listesi
 • Vücut Geliştirme Beslenme
 • Proteinlerin görevleri nelerdir?
 • SÜTÜN BESİN DEĞERİ
 • YUMURTANIN BESİN DEĞERİ
 • MEYVELERİN BESİN DEĞERİ
 • DİYET VİDEOLARI İZLE
 • ET-BALIK-TAVUK BESİN DEĞERİ
 • YOÐURDUN BESİN DEĞERİ
 • SEBZELERİN BESİN DEĞERİ
 • Deniz Ürünleri Besin Değeri
 • DANA CİĞERİ BESİN DEĞERLERİ
 • Şekerin besin değeri
 • Ananas Besin Değerleri
 • Obezite nedir?
 • Obezite Neden Oluşur?
 • Balın Besin Değeri
 • Domaatesin besin değeri
 • Tavuğun Besin Değeri
 • Vitamin mineral deposu besinler hangileridir?
 • Mezgit balıklarının besin değeri,kimyasal kompozisyonu
 • Sesli Kitap İlköğretim Çocukları için Sağlıklı Beslenme dinleyin.
 • Farklı Egzersiz Türlerinin Enerji Harcaması Üzerine Etkileri
 • Sporcuların karbonhidrat gereksinimi ne kadardır?
 • Muz Ve Muzun Faydaları
 • GLİSEMİK İNDEKS TABLOSU
 • Beyaz Peynir Besin Değeri
 • Karbonhidratların görevleri nelerdir?
 • Pekmezin Besin Değeri
 • Vücut Geliştirme'de beslenme nasıl olmalı?
 • Zeytinin Besin Değeri
 • İNCİRİN BESİN DEĞERLERİ
 • Mutlu Vücut
 • Kendinize Güvenin
 • Çayın Besin Değeri
 • Patatesin Besin Değeri
 • Yoğurdun Faydaları nelerdir?
 • Zeytinyağıyla kronik hastalık riskini azaltın
 • Vücut Geliştirme diyeti?
 • Kilo Aldırmayan Yiyecekler
 • Yağ Yakıcı Besinler
 • Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Obezite Olmamak İçine Ne Yapmalıyım
 • Lahana Grunu Besin Değerii
 • Yaban Mersininin Faydaları
 • Sağlıklı Kış Çorbaları
 • Maydonozun faydası nelerdir

 • 2.El Komple Vücut Geliştirme Aletleri
 • ,|Copyright © 2016 | bodybuilding TR Eurostargym | ,, eurostargym.com adsense gizlilik politikasi