Sırt Anatomisi Ve Sırt Kaslarının Anatomik Yapısı Anatomi Videoları

sırt anatomisi
-----Sırt Kasları
Sırt kasları; yüzeysel ve derin sırt kasları olmak üzere iki gruba ayrılır. Derin kaslar,
omurları birbirine bağlayan kaslardır. Omurganın sağ ve sol tarafındaki enlemesine uzanan
çıkıntılar ile kaburgalar arasındaki boşlukları doldurur. Derin sırt kasları, uzun lifler halinde
kuyruk sokumu ile baş arasındaki tüm omurga boyunca sıralanır. Gövdenin dik durması ve
dengede kalmasını sağlar. Omura bitişik kaslar çok kısadır ve yalnızca omurlar arasında yer
alır. Derin sırt kasları, iki taraflı kasıldığında omurgayı ve gövdeyi geriye doğru çeker.
Yüzeysel kaslar: m. trapezius, sırtın en yüzeysel kasıdır. Scapulayı (kürek kemiği)
ve omzu yukarı ve içe çeker. Ayrıca scapulayı aşağı doğru çeker ve orta hatta yaklaştırır.
Kolun baş üzerine kaldırılmasında diğer kaslara yardımcı olur. m. latissimus dorsi, bel ve
üst sırt kasıdır ve tüm beli kaplar. Kolun kuvvetli abdüktorüdür ( orta çizgiden uzaklaştırma),
öne ve yukarı kalkmış olan kolu aşağıya ve arkaya çeker. Kol yukarıda sabit şekilde ise
gövdeyi yukarı çeker. m. rhomboideus major ve m. rhomboideus minör kasları
scapulanın ( kürek kemiğinin) iç kenarını içe doğru çeker. m. levator scapula boynun arka
dış kısmındadır ve scapulayı içe ve yukarı çeker. İki taraflı kasıldığında boynu arkaya çeker.

Etiketler:, , ,, , , , ,
Sistemler 1 2 3

Sırt Anatomisinde Bulunan Kaslar

 

Trapezius kası(m.trapezius)
• Başlangıç;
– Oksipital kemik
– servikal ve torakal vertebrın spinöz
çıkıntıları.
• Sonlanış:
– Clavicula , acromion ve spina scapula
• İşlevi;
– İçerdiği liflerin düzeni ile uyumlu
• Tek taraflı uyarıldığında,
superior parça, başı ters
yönde döndürür,
• Yatay (horizontal) olan
orta parça, skapulayı
omurgaya doğru çeker
(örneğin, kolların arkaya
doğru çekilmesi).
• İnferior parçası omzu
aşağıya çeker ve superior
parçayla birlikte
skapulanın rotasyonuna
yardım eder. 
olarak trapezius kası; superior (üst),
orta ve inferior (alt) parçalara
ayrılabilir.
– Superior parçası omzu yukarı kaldırır
ve skapulanın rotasyonuna yardımcı
olur. Çekme ve yukarı kaldırma
hareketlerinin tümünde önemli bir rol
oynar. Bu nedenle, özellikle
haltercilerde iyi gelişmiştir

Rhomboideus major
(M.Rhomboideus majör)

• Bu kas ve bunu izleyenlerin
tümü, trapezius kasının
altında yer alır.
• Başlangıç:
– İlk dört torakal vertebranın
spinöz çıkıntısı
• Sonlanış:
– Skapulanın medial kenarı 

Supraspinatus kası
• Başlangıcı:
– Skapula
• Sonlanışı:
– Humerusun proksinmal
ucu
• Işlevi;
– Bu kas kolun
abdüksiyon ve dışa
rotasyonunda deltoid
kasına yardımcı olur

DORSAL(SIRT BÖLGESG)
KAS SGSTEMG

• Spinal kolonun her iki tarafında bulunan ve
gövdenin posterior grubunda çok sayıda kas
yer almaktadır.
• Bu kaslar gruplar yada demetler halinde
uzunlamasına ve kısmen de oblik olarak
yerleşmişlerdir ve spinal kolon boyunca
yukarıya doğru uzanırlar, geçtikleri bölgeye
göre isim alırlar

kaynak: ankara.edu.gov.tr

arka-kol anatomisiArka Kol

arka-bacak anatomisiArka Bacak

Baldır AnatomisiBaldır

Bel AnatomisiBel

Boyun anatomisiBoyun

Göğüs AnatomisiGöğüs

Sırt-kanat anatomisiKanat-Sırt

Karın-mide anatomisiKarın

Omuz AnatomisiOmuz

bilek anatomisiÖn Kol

Ön Bacak anatomisiÖn Bacak

Pazu AnatomisiPazu

  • Egzersiz ve kas sistemi
  • Spor ve kan basıncı  
  • Ayrıntılı Kas Fizyolojisi 
  • Canlı Maç İddaa Sonuçları
  • Kas Geliştirme - Vücut Geliştirme Hareketleri


  • KAMPANYALAR
    eurostargym.com adsense gizlilik politikasi